Kezdő nyelvlecke

Kezdő nyelvlecke

Blahó Borbála, Elek Imre és Majoros Áron kiállítása

2011-07-05

A kiállítás címét az egyik kiállításon szereplő művész sorozatától kölcsönöztük. Három különböző karakterű fiatal művész mutatkozik be most a Faur Zsófi Galériában.

Blahó Borbála Kezdő nyelvlecke elnevezésű sorozatának kiindulópontját egy szerb nyelvkönyv egyszerű ábrái jelentették, melyek a helyhatározó szavak mondatba foglalását hivatottak gyakoroltatni. A feladatillusztrációkból született meg a 11 zárt, kis szoba képe, melyek bár a leghétköznapibb tárgyakkal vannak berendezve, mégis furcsa, nyomasztó légkört teremtenek.

Majoros Áron a plasztika határainak kiterjesztésével és ezek jelentéstartalmával foglalkozik. Aprólékos munkával kidolgozott szobrai hol játékosan, hol néhány formába sűrített állítások révén teszik láthatóvá a mögöttes tartalmat.

Elek Imre szobraiban a kanonizált formarendszer új tartalommal párosul: egyszerre klasszicizáló és attól távolodó alkotásaiban a gesztusok megjelenítése központi helyet foglal el.

Megtekinthető: 2011. július 7- július 31.