Politikailag korrekt

Politikailag korrekt

Hámori Anett kiállítása

2013-08-21

A Faur Zsófi Galéria tisztelettel meghívja Önt

Hámori Anett
Politikailag korrekt

című kiállításának megnyitójára.

időpont:
2013. október 17. (csütörtök) 17 óra
(A Kortárs Galériák Éjszakája programsorozat keretében.)

A kiállítást megnyitja: Magyar Kornélia, politológus

A kiállítás megtekinthető:
2013. október 18. és 2013. november 16. között.


Hámori Anett munkái a mindennapjai során kapott információtömeg vizuális lenyomatai, leképezései; középpontjukban történetek, események állnak. Érdeklődése az utóbbi pár évben természeti és társadalmi katasztrófák felé irányult. Legfrissebb sorozatában politikai szituációkat és képi reprezentációjukat vizsgálja és dolgozza fel. Anyagválasztása és anyaghasználata egyben művészi állásfoglalás is: a papír tisztasága és törékenysége, illetve nyersen hagyott felületei markáns ellentétet képeznek a megfestett események karakterével.

Témái forrásául az internet és újságcikkek, fotók, sajtófotók, dokumentumfilmek szolgálnak. Alkotói folyamata így médium-átültetésként is jellemezhető: a végeredmény egy-egy jellegzetes politikai szituációról, eseményről készült sajtófotó alapján készült akvarell, helyzetidegen elemekkel kiegészítve. Hámori Anett képeket gyűjt, miközben már fejben montíroz. Vallja, hogy a kép értelmezéséhez azonban nem feltétlenül kell, hogy szorosan hozzá tartozzon az eseményről való teljes körű tudás. A kép tehát jelölő, a fókusz pedig a reprezentációs stratégián van. Nem egy adott személy, politikus, egyházfő vagy békejogi aktivista a meghatározó, hanem a döntéshozatala mögött húzódó okozatok és célok rendszere, valamint az, hogy cselekvései hogyan csapódnak le az egyén szintjén.

A nagyméretű akvarelleken a politikai közegre jellemző szituációk láthatók: kézfogás, tárgyalás, megegyezés – mind szigorú protokoll, kötött koreográfia mentén történnek, „mennek végbe”; reprezentációjuk is éppen ennyire kötött és sematikus. A sajtófotó az esemény valóságtartalmát igazolja a bevett ábrázolási stratégiák mentén. Fontos-e, hogy milyen eseményről készült a fotó, hogy kik vannak pontosan a képen, hogy miről tárgyalnak, miben állapodnak meg, milyen szerződést kötnek? Hámori szerint képei inkább a politikai szituációk természetrajzával, reprezentációs sémáival foglalkoznak. Felmerül tehát a kérdés: vajon behelyettesíthetőek-e egymással az akvarellek alapját jelentő fotók? Hiszen Kim Dzsongun is éppen úgy néz dolgokat, mint Kim Dzsongil. A politikag reprezentáció pózai, figurái, gesztusai, öltözékei, kulisszái tudatosan és gyakran taktikusan használt panelek, befogadóként a szokásos képsorokra már bizonyos tekintetben immunisak lettünk. A képeket eltérítő meglepő részletek - élő és haldokló őzek, Hitchcock filmjeit a tudatunkba hívó madarakat - azonban rendre kizökkentenek vizuális immunitásunkból és kritikalitásra sarkallnak.

Hámori Anett saját attitűdjét, pozícióját határozza meg „politikailag korrektként”. Nincs azonban határozott állásfoglalás, csak apró utalások, melyek a főtémától látszólag elütő elemekben manifesztálódnak. Madarak és őzek tűnnek fel a politikai tájban vagy mezőben. Mintha védtelenek lennének - nincs hova bújni a képen, a bársonyszékek mindenütt foglaltak. Az oda nem illő elemek kérdéseket termelnek és a montázs felfejtésére biztatják a befogadót.

A Politikailag korrekt Hámori Anett második egyéni kiállítása a Faur Zsófi Galériában.

---

Hámori Anett (1985, Miskolc) 2010-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán. Jelenleg doktori képzésben vesz részt a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán. Képei egyéni kiállításokon és válogatott, csoportos kiállításokon folyamatosan jelen vannak a hazai és a nemzetközi képzőművészeti életben. 2011-ben az Essl Művészeti Díj nyertese. Jelenleg Budapesten él és dolgozik.